วช.หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี ด้วยกลไก Zero Waste แปรรูปขยะเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบราคาสูงอุตสาหกรรมเวชสำอาง

You may also like...