วช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2565 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก

You may also like...