ประชันผลงานประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ2559

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

 

ไไไ2

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ วช.ให้ความสำคัญและจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประดิษฐ์คิดค้นได้พิจารณาตัดสินผลงานได้อย่างสะดวกและยุติธรรม

 

ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 แล้ว ยังมี “งานตลาดนัดนวัตกรรมพร้อมใช้ (Innovation Express)” ซึ่งประกอบด้วยผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์กว่า 20 ผลงาน มานำเสนอเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้งานไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

 

ไไไ3

ไไไ4

การผลิตทุเรียนหลงหลินลับแลนอกฤดู กก.ละ1,000บาท

 

มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างต้นแบบการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสังคมด้วยการจัดการองค์ความรู้การวิจัย” โดยเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินความพร้อมเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ผู้ประกอบการ” โดยผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ไไไ5

ไไไ6

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะม่วงหิมพานต์

 

การเสวนา เรื่อง “ต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” โดย สำนักงาน กปร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

 

ไไไ8

เจลทำความสะอาดผิวผสมสารสกัดมะขามป้อม

 

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 09.00– 17.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร วช.1 และชั้น1 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน

 

ไไไ7

1442839662227_resized

1442839626176_resized

ซีเมนต์จากธรรมชาติ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02- 579 2288 ,02- 561 2445 ต่อ 458 ,530  หรือ www.nrct.go.th

 

ไไไ1

You may also like...