ครั้งแรกของมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน “ไทยแลนด์ ไลฟ์ลอง เลิร์นนิ่ง แอนด์ เอ็ดดูเคชัน เอ็กซ์โป 2022”

You may also like...