มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ส่งมอบวัคซีน IPD 3,000 โด๊ส

You may also like...