จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ สงขลา
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

You may also like...