กรมอุตุฯ-สทน. บูรณาการข้อมูลเพื่องานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา-เทคโนโลยีนิวเคลียร์ หนุนการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ

You may also like...