วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม-มอบพันธุ์ปลา 9,000 ตัว เกษตรกร ถวายพระราชกุศลในหลวงร.9

You may also like...