วช. มช. ร่วมค.พ.ท.ประกวดแพะ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน งาน “เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10”

You may also like...