วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องเป่าจำแนกผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากลมหายใจ พัฒนาต่อยอดสู่การแสดงผล CT

You may also like...