วช. พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม เชิญลงทะเบียนออนไลน์ร่วม “งานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๖”

You may also like...