วธ.ร่วม 5 องค์การศาสนา เชิญชวนศาสนิกชน ทุกภาคส่วนจัดพิธีทางศาสนาอธิษฐานขอพร ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

You may also like...