จัดเวทีคืนข้อมูลศึกษาความต้องการระดับพื้นที่ภาคอีสาน ชี้ปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม ยากจน เหลื่อมล้ำ

You may also like...