พาณิชย์เปิดตัว “Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (MOC Agrimart)” ระบบตลาดกลางบริการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรออนไลน์

You may also like...