“หอการค้าไทย-จีน” มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เพิ่มโอกาสเยาวชน-ผู้ด้อยโอกาส ฝึกทักษะวิชาชีพ

You may also like...