ปี65 ต่างชาติลงทุนในไทย 128,774 ล้านบาท เพิ่มจากปี64 กว่า 56%

You may also like...