1 ปี 1 ครั้ง พลังศรัทธาร่วมพิธีรับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยะ ฤกษ์แรกยามแรกของปี คืน21 ม.ค. เช้า 22ม.ค.66

You may also like...