“ททท. ผนึก อว.-หอการค้าไทย” นำร่อง 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้างสรรค์จุดประกายมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

You may also like...