วช. ติดดาว 12 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ -​นวัตกรรม เยาวชนสายอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566”

You may also like...