อธิบดีกรมการศาสนาเปิดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับส่วนกลาง เป็นตัวเเทนเเข่งขันระดับประเทศ

You may also like...