ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์รับมอบเวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก ฟิล์ม-กชกร สุกประเสริฐ ว่าที่ศิลปินค่ายข้าวสารซาวด์

You may also like...