วช. นำ BCG Model ยกระดับศักยภาพชุมชนเกาะสมุย สนับสนุน มทร.กรุงเทพ-วว. พัฒนาต้นแบบ BCG Farming

You may also like...