วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป -เวียนเทียนงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3”

You may also like...