‘ยูโอบี’​ เปิดตัว’โครงการ Womenpreneur: Tech And Sustainability’​ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงด้วยเทคโนโลยี-ความยั่งยืน

You may also like...