มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุก ชลประทานฯ

You may also like...