พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล Nursing Assistant (NA) ระหว่างรร.ศรีวิชัยอาชีวศึกษา-ตัวแทน

You may also like...