วช. ชป.- วว. ร่วมคิดค้นนวัตกรรมกำจัดวัชพืชใต้น้ำ-วัสดุคอมพอสิต เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ เตรียมรับภัยแล้ง

You may also like...