ตัวแทน 12 พรรคการเมืองส่งเสียงพ้อง เสรีภาพการรวมกลุ่มต้องเป็นของประชาชน

You may also like...