สมาคมแพทย์ผิวหนังฯมอบ
โล่ประกาศกิตติคุณบรมครู

You may also like...