อว.นำวิจัยประสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้า “เสียงใหม่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง” ลำปาง

You may also like...