‘เต็ดตรา แพ้ค’​ ร่วมภาคีเครือข่าย ส่งมอบบ้านต้นแบบหลังแรกแก่ผู้ประสบภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

You may also like...