ไทยประกันชีวิตส่งกรมธรรม์
สถานีตำรวจนครบาลดินแดง

 

พ.ต.อ.เอนก ไพรศรี ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ตามโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจ จากนางมนวดี เปี่ยมมงคล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง ทุนประกันรวม 16,600,000 บาท ณ อาคารไทยประกันชีวิต   ถ.รัชดาภิเษก

 

www

You may also like...