พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

You may also like...