สวทช.ผนึกบ้านปู วิจัย-พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมพลังงาน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

You may also like...