30 ปีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตา บริษัท เคเดอร์ เสียชีวิต 188 ราย สู่ความปลอดภัยคนงาน

You may also like...