วช. – ส.กีฬาเครื่องบินจำลองฯบุกชุมพร ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรภาคใต้ ครั้งที่ 1

You may also like...