กรมโรงงานฯ- UNIDO – GEF หนุนการแข่งขันแบบจำลองธุรกิจ “พลอยได้…พาสุข” ชิงเงินรางวัล 5 แสน

You may also like...