เด็กไม่พ้นวิกฤตหลุดนอกระบบ เพราะครอบครัวไร้งานทำสิ้นหวัง ศูนย์ช่วยเหลือเด็กฯกสศ. แนะรัฐมีมาตรการเร่งด่วน สร้างงานสร้างอาชีพ พ่อแม่เด็ก

You may also like...