สทน. ทดลองเดินเครื่องไทยโทคาแมค-1 สำเร็จสร้างกระแสพลาสมาอุณหภูมิสูง 1 แสนองศาเซลเซียส

You may also like...