วช. โชว์นักวิจัย ม.นเรศวร ส่ง “ส้มโอฉายรังสี” เมืองชาละวัน สู่สากล

You may also like...