วช. – CASS รุกด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน” ในไทย

You may also like...