วช. นำคณะนักประดิษฐ์-นักวิจัยไทยร่วมประกวดเวที JDIE 2023 ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

You may also like...