วช.ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ “เทคโนโลยีโดรนแปรอักษร” เยาวชนภาคใต้

You may also like...