วช. – บพท. – สสว. – มทร. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับสู่ชุมชนเข้มแข็ง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566

You may also like...