วศ.-อว. โชว์ “รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ – สนามทดสอบ CAV” งาน TechnoMart 2023

You may also like...