กตป. กสทช. ผนึกมศว จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566 

You may also like...