สมเด็จพระเทพฯเสร็จเปิด
ระบบลำเลียงแสงฯแห่งแรก

You may also like...