น้องซัน – ไกรลาส ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จากแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผ้าทอมือด้วยกี่ 2 ตะกอ

You may also like...