“บัตรเพลย์” จาก “เป๋าตังเปย์” ขานรับนโนบายรัฐให้สมาชิกใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแตะจ่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วง -สีแดงสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย”

You may also like...