ศน. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการสาธยายมนต์ นำเยาวชนรุ่นใหม่สวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลวันออกพรรษา

You may also like...